Столичният общински съвет прие бизнес плана на „Топлофикация София“ ЕАД за 2022 г. и одобри започването на процедура за избор на международен независим инвеститор

Столичният общински съвет прие бизнес плана на „Топлофикация София“ ЕАД за 2022 г. и одобри започването на процедура за избор на международен независим инвеститор. Решението беше прието с 43 гласа „за“, 4 „против“ и 3 „въздържал се“.

Бизнес планът на „Топлофикация София“ за 2022 предвижда намаляване на загубата от оперативна дейност спрямо 2021 г. с близо 49%. За пръв път очакванията са приходите от електрическа енергия на годишна база да надвишат тези от топлинна с 52% от общите приходи. Ключов момент през 2022 г. ще бъде още справянето с негативните последици от енергийна криза и изключително динамичните пазари на енергийните ресурси. Ще се търси максимално възползване от положителните динамики в цените на електроенергията чрез активно участие на борсовия пазар, като същевременно се оптимизира разходната част, както и инвестиционната и ремонтната дейност.

В следващите 2 месеца „Топлофикация София“ трябва да предприеме  необходимите действия по изготвяне на документация за провеждане на процедура по избор на изпълнител за строителство на нови енергийни мощности и предоставяне на консултантски и административно-технически услуги от външен инвеститор. Целта на процедурата е привличането на международен инвеститор с опит в изграждането и управлението на енергийни мощности.

През миналата година беше изработен и приет План за обновяване и финансова стабилизация на "Топлофикация София" от международната инженерингова компания "Блек и Вийч" по споразумението между Агенцията за търговия и развитие на САЩ (USTDA) и Столична община. Планът предвижда пълна модернизация на производствените мощности и финансова стабилизация на дружеството.

Задължително изискване при подготовката на процедурата е Столична община да запази 100% от собствеността си в „Топлофикация София“ без поемане на гаранции и общинско финансиране при изграждането на новите енергийни мощности.

Осъществяването и финализирането на процедурата по избор на международен независим инвеститор ще създаде условия за финансова стабилизация, излизане от дълговата спирала, възможност за обслужване на натрупаните задължения, както и повишаване на надежността и качеството на предоставяните услуги от „Топлофикация София“ ЕАД.

08.07.2022