Столичният инспекторат премахва надписи от оградата на Първа Английска гимназия

Столичният инспекторат премахва надписи с агресивно съдържание на футболна тематика от оградата на Първа Английска гимназия

Близо 50 кв. м надписи  и драсканици  бяха отстранени от външната страна на  оградата на Първа Английска гимназия към ул. „Кракра“.  За почистване на основата на  оградата – тип мозайка, беше използвана специализирана  система за премахване на графити GHIBLI SKID SILENT. Работата по премахване  на останалите графити по оградата на гимназията, от страната на бул. „Кн. Ал. Дондуков“, ще продължи  и през следващите дни.

От началото на годината след създадена организация от Столичен инспекторат, последователно бяха почистени фасадата на Дом-паметника на военноинвалидите на ул. „Солунска“, подходите на пешеходния подлез на бул. „Т. Каблешков“ и бул. „България“, спирконавеси  на масовия градски транспорт на пл. „Ручей“ и на бул. „ Цар Освободител“ при "Княжеска градина", оградата на Посолството на Словашката република и други.

 

22.02.2021