Столичният инспекторат извършва проверки на строителни обекти в район „Триадица“ за замърсяване

На два от обектите инспекторите са констатирали  нарушения – липса на плътна ограда и устройство за измиване на гуми, както и излизане на строителна техника на пътя с мръсни гуми, за което ще бъдат съставени актове за административно нарушение.

През септември  Столичният  инспекторат е  извършил над 140 проверки на строителни обекти.
Сред най-честите нарушения, които констатират инспекторите и налагат санкции, са липса на устройство за измиване на ходовата част на строителната техника, която излиза от обекта, липса на плътна строителна ограда или частично изградена, разполагане на строителни материали на общински площи без разрешение, заемане на тротоари и други общински площи с техника или материали без разрешение, замърсяване и разпиляване на отпадъци около обекта.
Всички тези нарушения водят до замърсяване на околното пространство и пътни платна, както и запрашаване и замърсяване на въздуха.
Най-голям дял от нарушители през септември са установени в районите "Лозенец", "Триадица", "Студентски",  "Подуяне" и „Витоша“.
При направените 141 проверки за изтичащия месец са съставени 22 акта за установяване на административно нарушение.

Проверките на Столичния инспекторат са ежедневни и се извършват съвместно с  районните администрации.

01.10.2020