Столичният инспекторат е проверил 187 строителни обекта за замърсявания през август

На територията на Столична община се извършва ежедневен контрол на строителните обекти.

Инспекторите следят за изпълнение на разпоредбите в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на територията на Столична община. На терен всеки ден се контролират строителните площадки на територията на стролицата, както и строежи, извършвани от частни лица, които имат въздействие върху терени общинска собственост. При проверките едни от най-честите нарушения, които констатират инспекторите и налагат санкции, са липса на устройство за измиване на ходовата част на строителната техника, която излиза от обекта; липса на плътна строителна ограда или частично изградена такава; разполагане на строителни материали на общински площи без разрешение; заемане на тротоари и други общински площи с техника или материали без разрешение; замърсяване и разпиляване на отпадъци около обекта и други.

Всички тези нарушения водят до замърсяване на околното пространство, пътни платна, чистотата на въздуха,  разрушаване на тротоарни настилки и други общински собствености.

Най-голям дял от нарушители през юли са установени в районите "Лозенец", "Сердика", "Студентски" и "Триадица".

При направените 187 проверки за месеца са съставени 36 броя актове за установяване на административно нарушение на технически ръководители на строежи, като санкциите стигат до 5 000 лв. и 20 броя актове на фирми със санкции до 20 000 лв. на основание Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столичната община. Изпратени са покани на още 29 фирми, допуснали нарушения, ще получат актове.

Днес, на 31 август, при направените проверки на строителни обекти във "Възраждане", "Триадица", "Студентски", "Сердика", "Слатина" и "Оборище"  не са констатирани нарушения. На всеки проверен обект са дадени  предписания за спазване на разпоредбите на Столична община със срок постоянен.

31.08.2020