Столичната община удължава срока за закупуване на тръжни книжа за участието в търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, Мансарден обгорял апартамент № 18, находящ се на ул. „Криволак” № 48, вх. ІІ, ет.3, район „Лозенец”

Столичната община,
ул."Московска" No 33,

удължава срока за закупуване на тръжни книжа за участието в търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, Мансарден обгорял апартамент № 18, находящ се на ул. „Криволак” № 48, вх. ІІ, ет.3, район „Лозенец” със застроена площ 67.84 кв.м. до 24.02.2010 г.

Търгът ще се проведе на 26.02.2010 г. от 14.00 часа, на ул. “Московска ” № 33, етаж 2, зала 2.

Телефон за информация 981-35-22 .

11.02.2010