Столичната община обявява сесия за програмно финансиране на проекти по Програмни приоритети за 2020 г.: Програма за развитие на физическото възпитание и спорта (2016 г. – 2020 г.)

Столичната община обявява сесия за програмно финансиране на проекти по Програмни приоритети за 2020 г.: Програма за развитие на физическото възпитание и спорта (2016 г. – 2020 г.).

Кандидатстващи институции: образователни институции (детски градини, училища), частни детски градини и училища, районни администрации и малки населени места, читалища, спортни клубове (СК), неправителствени организации (НПО), младежки организации.

Краен срок за представяне на проектните предложения – до 17 март 2020 г., 17:30 ч., в деловодството на Столичната община, ул. „Московска” № 33.

Пълният пакет от документи е публикуван в рубрика «Спорт и младежки дейности», «Програми и проекти» – Програма за развитие на физическото възпитание и спорта: https://www.sofia.bg/physical-education-and-sport

Важно!

В сградата на Столичната община, ул. „Оборище” № 44, ет. 1, зала «Заседателна», ще се проведе методическа среща/консултация за всички институции, желаещи да кандидатстват по Програмата:

27 февруари 2020 г.

от 13:00 ч. – за детски градини;
        от 15:00 ч. – училища и малки населени места;


28 февруари 2020 г.

от 11:00 ч. – районни администрации;
от 15:00 ч. – спортни клубове и организации, НПО, младежки организации.

 

Телефон за контакт: 02/ 946 11 18;
електронен адрес: programasofia@abv.bg
Невена Димитрова – гл. експерт дирекция «Спорт и младежки дейности»

 

25.02.2020