Столичната община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – част от приземен етаж в сградата на 68-мо СОУ „Акад. Никола Обрешков” – ж.к. „Дружба” 2 ч. , район „Искър” за учебно заведение
Столичната община,
ул. "Московска" No 33,
 

Обявява публично оповестен конкурс по чл..14 , ал.7 от ЗОС за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – част от приземен етаж в сградата на 68-мо СОУ „Акад. Никола Обрешков” – ж.к. „Дружба” 2 ч. , район „Искър” за учебно заведение.

Конкурсната документация на стойност 60.00 лв./с ДДС/ се закупува от Столична община, дирекция „Обществени поръчки и концесии”, ул. ”Париж № 3 , ст.208 , всеки работен ден от 10.30 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.30 до 12.00 часа до 22.03.2010 г.

Начална месечна наемна цена - 475.00 лв. месечно /без ДДС/.

Депозитна вноска за участие в конкурса - 400.00 лв.

Конкурсът ще се проведе на 23.03.2010 г. от 10.00 часа на ул. “Париж” № 3 , стая 208.

Адрес и телефон за информация: гр.София, ул.”Париж” № 3, ст.208 Тел. 981 35 22 , 9377 304

15.02.2010