Столична община въвежда пилотно училищни автобуси

Услугата се въвежда тестово за две от най-големите училища в столицата

 

От 2021 г., в рамките на два поредни месеца, родителите на деца от 1-ви до 4-ти клас в 18. СУ “Уилям Гладстон” и 32. СУ “Свети Климент Охридски” ще могат да се възползват от новата пилотна услуга на Столична община за училищни автобуси, които ще функционират като част от мрежата на градския транспорт.

Тестовите автобуси ще обслужват две от най-големите училища в централната част на града, където ежедневно се наблюдава струпване на автомобили. Така ще бъде намален трафикът в района на двете училища, като се ограничат кратките пътувания с кола, които родителите предприемат всяка сутрин, за да оставят децата си. Това ще доведе и до намаляване на задръстванията, които се получават в периметъра на училищата, а и като цяло в центъра на града.

Предложението за пилотни училищни автобуси е разработено от проект “Зелена София”. Екипът се фокусира върху анализ на трафика около 9-те централни столични училища. На базата на адресите на децата от 1-ви до 4-ти клас и съвместно с ирландската компания Good Travel Software (GTS) “Зелена София” разработват 9 маршрута, като всеки от тях обслужва 2 училища. За тестовия период бяха избрани финално 2 от тях.

Проектираните маршрути са прецизирани и се реализират от направление “Транспорт и градска мобилност”, начело със зам.-кмета г-н Кристиан Кръстев и ОП “Столичен автотранспорт”, съвместно с “Център за градска мобилност”, и имат фиксирано трасе, което използва спирки на градския транспорт. На базата на предварително допитване до родителите има заявен интерес от близо 70 деца. 

Маршрут № 1: по ул. „Цар Симеон“:

Маршрут № 2: по ул. „Пиротска“:

Проект "Училищни автобуси" е продължение на инициативата "Пеша на училище", която се провежда от 2017 г. В първото издание се включиха 3 училища от различни части на града, а във второто издание интерес за участие по двата проекта заявиха общо 18.

Екипът на “Зелена София” започна активна работа с ръководствата на тези училища, а през март 2020 г. проведе анкета сред над 2000 родители на деца в началните класове. Резултатите показват, че над 52% от родителите водят децата си с автомобил до училище. Причините за това са различни, но това, което родителите посочват като основно свое притеснение за безопасността на децата, е трафикът


Настоящият пилотен проект има за цел да адресира именно тези проблеми, като осигури безопасно придвижване на децата до училище чрез специализиран транспорт. Това гарантира и по-чист въздух, благодарение на намаления автомобилен трафик в района на училищата.
 

“Интересът от страна на родителите е голям, което много ни радва. Училищните автобуси ще облекчат и самите тях, защото – както показаха проведените анкети – родителите смятат трафика за основна заплаха за безопасното придвижване на децата в града. Надяваме се, че родителите започват да разбират, че са част от проблема, но сега могат да бъдат част и от решаването му” – допълва Елица Панайотова.

 

09.12.2020