Столична община удължава срока за закупуване на конкурсна документация за участие в конкурс за отдаване под наем на ресторант на ул. Париж №3

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
ул. “Московска” № 33 

на основание чл. 31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 08-СО-2015 ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА РЕСТОРАНТ, РАЗПОЛОЖЕН В СУТЕРЕННИЯ ЕТАЖ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НА УЛ.”ПАРИЖ” №3 , ЗАЕДНО С ТЕРАСА „ЗИМНА ГРАДИНА” И ЧАСТ ОТ ДВОРНОТО МЯСТО ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА МАСИ НА ОТКРИТО. 

Конкурсната документация на стойност 60.00 лв. с ДДС се получава от Столична община - дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул.”Париж № 3 , ст.105, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа до 27.05.2015г., след заплащането им в дирекция «Финанси»- стая 405 на ул. «Париж» 3. 

Конкурсът ще се проведе на 29.05.2015 г. от 14.00 часа на ул.“Париж” № 3, стая 109. 

Адрес и телефон за информация: гр.София ул.”Париж” № 3, ст.208; Тел. 981 35 22 , 9377 304.

11.05.2015