Столична община организира обществено обсъждане на Доклад № СОА19-ВК66-9688/29.11.2019 г. до Столичния общински съвет за финансиране на проект за консервация и реставрация на къщата музей на П. Яворов по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обява за обществено обсъждане

Столична община организира обществено обсъждане на Доклад № СОА19-ВК66-9688/29.11.2019 г. до Столичния общински съвет за финансиране на проект за консервация и реставрация  на къщата музей на П. Яворов  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура „Развитие на туристическите атракции“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, и кани всички заинтересовани.

Обсъждането ще се състои от 17:30 часа, на 9-ти декември 2019 г., в сградата на Регионалния исторически музей – София на площад „Бански“ № 1, в централното фоайе.

Срокът за подаване на писмени заявления е 7 дни от излизането на обявата.


Документи по темата може да разгледате тук:

Доклад  до Столичния общински съвет
Проект на решение  на Столичния общински съвет

29.11.2019