Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 5 бр. помещения, находящи се в сграда на ул. Дамян Груев 8А

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. “Московска” № 33

ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

по чл..14 , ал.7 от ЗОС

ЗА: "ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ 5 бр. ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИГОДЕНИ ЗА ОФИСИ И 1 бр. СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ, НАХОДЯЩИ СЕ НА СУТЕРЕННИЯ ЕТАЖ ОТ СГРАДАТА НА УЛ.”ДАМЯН ГРУЕВ” № 8А, СОБСТВЕНОСТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА;"

Конкурсната документация на стойност 60.00 лв. с ДДС се закупува от Столична община - дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул.”Париж № 3 , ст.105 , всеки работен ден от 10.30 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа , а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.30 до 12.00 часа до 13.07.2015 г.

Начални месечни наемни цени по позиции без ДДС и депозитни вноски за участие:

Позиция             Начална              Депозитна

 №                         наемна цена     вноска

Позиция №1     151.00 лв.           150.00 лв.

Позиция №2     115.00 лв.           110.00 лв.

Позиция №3     115.00 лв.           110.00 лв.

Позиция №4     230.00 лв.           230.00 лв.

Позиция №5     142.00 лв.           140.00 лв.

Позиция №6     491.00 лв.           490.00 лв.

Конкурсът ще се проведе на 15.07.2015 г. от 14.00 часа на ул.“Париж” №3, стая 109.

Адрес и телефон за информация: гр.София ул.”Париж” № 3, ст.105;
                                                              Тел. 981 35 22, 9377 30

05.06.2015