Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап III – участък „ж.к. „Хаджи Димитър“ – ж.к. „Левски“ и участък „ул. „Шипка“ – кв. „Гео Милев“ - ж.к. „Слатина“ – Тех. парк/Зала „Арена Армеец“ – бул. „Цариградско шосе“

ПОКАНА

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг, Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап III – участък „ж.к. „Хаджи Димитър“ – ж.к. „Левски“ и участък „ул. „Шипка“ –  кв. „Гео Милев“ – ж.к. „Слатина“ – Тех. парк/Зала „Арена Армеец“ – бул. „Цариградско шосе“.

Средствата са необходими за финансиране от Столична община на този проект.    

Размерът на дългосрочния дълг, който Столична община има намерение да поеме, е до 195 500 000 евро, 

в т. ч.

  • участък „ж.к. „Хаджи Димитър“ – ж.к. „Левски“ до 56 000 000 евро;
  • участък „ул. „Шипка“ – кв. „Гео Милев“ – ж.к. „Слатина“ – Тех. парк/Зала „Арена Армеец“ – бул. „Цариградско шосе“ до 139 500 000 евро.

Начин на финансиране – чрез заем от Европейска инвестиционна банка.

Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на Столична oбщина.

Няма предвидено обезпечение по дълга.

Материалите по проекта са достъпни на адрес:

- гр. София, ул. “Княз Борис I“ № 121, всеки работен ден между 9 и 13 часа;

- в електронен вариант (pdf формат):

Лице за контакт: Светослав Статев, тел. 02 921 21 94.  
Запитвания и въпроси по проекта могат да се изпращат на e-mail: svetoslavstatev@gmail.com

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.02.2022 г. от 15 ч., онлайн чрез платформата WEBEX и може да бъде проследено в youtube канала на Столична община. Линк за включване в онлайн обсъждането може да бъде намерен в деня на общественото обсъждане на електронния портал на Столична община, раздел Портал за обществени консултации/Обществени обсъждания по специални нормативни актове, както и в раздел "Обявления и съобщения".
 


Линк и номер на срещата с парола за участие през webex: 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=md4d563d5a1256bcab647900fa22aa6d4

Meeting number: 2732 576 3301
Password: sofia01

Излъчване в YouTube  канала на СО: Столична община Официален портал – YouTube


Изграждане на участък от Линия 3 на метрото в София – презентация

09.02.2022