Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг – допълване на нов компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“ към проект “Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“


ПОКАНА

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг, Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг – допълване на нов компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“ към проект “Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“.

Средствата са необходими за финансиране от Столична община на този проект.    

 • Размерът на дългосрочния дълг, който Столична община има намерение да поеме, е до 50 000 000 евро.
 • Начин на финансиране – чрез заем от Европейска инвестиционна банка. Проектът ще се съфинансира и със собствени средства на Столична община в размер на до 10 000 000 евро.
 • Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на Столична община.
 • Няма предвидено обезпечение по дълга.
 • Материалите по проекта са достъпни на адрес:
  - гр. София, ул. “Будапеща" 17,  всеки работен ден между 9 и 13 часа;
  - в електронен вариант.
  Електронен портал на Столична община, раздел Портал за обществени консултации/Обществени обсъждания по специални нормативни актове
 • Лице за контакт: Емилиян Георгиев, тел. 028028975
 • Запитвания и въпроси по проекта могат да се изпращат на e-mail: emiliyan.georgiev@sofia.bg

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 28.04.2022 г. от 17:00 ч., в сградата на Столична община, ул. „Московска“ 33, зала 5. Общественото обсъждане може да бъде проследено във фейсбук страницата на Столичен общински съвет.
 

Транспортна свързаност и достъпна среда 1
Транспортна свързаност и достъпна среда 2

20.04.2022