Предстои Пети туристически поход до Черни връх за ученици от столичните училища

Инициативата е насочена към ученици от 5. до 12. клас и ще се проведе на 28 септември 2018 г. Туристическият форум e обвързан със Световния ден на туризма – 27 септември – и има за цел да запознае младите хора с ползите от планинския туризъм, да създаде позитивно отношение към природата, да изгради теоретични знания за правилата за безопасност при планински преходи, както и практически умения за оцеляване в планината. Проявата е част от Годишния календарен план на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” и се осъществява в подкрепа на  „София – Европейска столица на спорта 2018 г.“.

 

Туристическият поход ще се проведе, както следва:

- 8:00 ч. – сборен пункт – Национален стадион „Васил Левски“– раздаване на сандвичи и вода;

- 10:00 ч. – пристигане на х. "Алеко" и поставяне на начало на похода от х. „Алеко” до  Черни връх;

- 12:30 – 13:30 ч. – посрещане и награждаване на участниците, изкачили Черни връх;

- 14:00 ч. – тръгване от Черни връх към х. „Алеко“;

- 16:00 ч. – отпътуване от х. „Алеко“ с осигурен автобусен транспорт към Националния стадион „Васил Левски“;

- 17:00 ч. – пристигане на Националния стадион „Васил Левски“.

Като организатор дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ ще осигури:

- автобусен транспорт за участниците;

- туристически водачи от Български туристически съюз;

- медицинско обезпечаване на събитието (на място);

- сандвичи и вода за участниците;

- викторина и награден фонд за позналите верните отговори.

С цел безопасност дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ препоръчва на участниците сключване на планинска или туристическа застраховка.

При лоши метеорологични условия, възпрепятстващи провеждането на поход, ще бъде организирана туристическа обиколка в 4 национални туристически обекта на територията на София: Боянска църква, Национален исторически музей, Регионален исторически музей София, Музей за история на спорта. Превозът ще бъде осъществен с автобусен транспорт с начална точка Национален стадион „Васил Левски“. Всички участници ще получат книжка със 100-те национални туристически обекта.

Заявки за участие се подават в срок до 25 септември 2018 г. по електронен път на e-mail: n.gerova@sofia.bg.

За включване в инициативата училищното ръководство следва да представи списък на учениците с две имена, клас и ръководител, заверен с подпис и печат от директора, без представяне на лични данни (сканиран).

За информация: Надежда Герова, експерт в дирекция ПИСТ, тел. 02/9810651; 0896847451.

Пълната информация за инициативата може да намерите на електронния портал на град София, www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности – Спортни дейности.1. Писмо покана до кмет на район
2. Регламент и указания 


 

15.08.2018