Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, инициира програма за здравно образование – превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващите

Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, инициира програма за здравно образование – превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващите. Покана за включване бе отправена към представители на Министерство на здравеопазването, Национален център по обществено здраве и анализи (НЦЗОА), Български Червен Кръст и Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСПЗ), директори на образователни институции.

След проведени работни, както и родителски срещи с партньорите и родителите на младежите, деветокласници от пет столични училища и екип от педагогически съветници ще се включат в Младежката академия "Здравно образование" и ще преминат ускорен курс по важни за съзряването теми като: полово предавани болести ХИВ/СПИН, промени в пубертета, хигиена, хранителни разстройства, превенция на зависимости.

За 2019 г. са заложени две обучения, полагане на изпит и сертифициране. Обучените младежи в Младежката академия „Здравно образование“ ще имат възможност да предадат знанията си, прилагайки добрата практика – връстници обучават връстници.

Първото обучение за годината е планирано в периода 4 – 6 февруари, в Националния учебно-логистичен център на Български червен кръст, с. Лозен.

Д-р Анина Чилева, Д-р Рада Стаменкова, г-н Петър Цинцарски са само част от имената на обучителите,  които активно ще се включат в програмата на Академията.

Специална покана да уважат откриването е отправена и към членовете на Местния обществен комитет по ХИВ/СПИН – Столична община.

25.01.2019