Стартира изпълнението на над 250 проекта по 3 спортни програми на Столична община

 

„Стартира изпълнението на дейности по над 250 проекта по 3 спортни програми на Столична община“. Това обяви Мирослав Боршош, заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“.

За 2022 г. Програмата за развитие на детско-юношеския спорт финансира дейности на 111 детско-юношески школи на територията на София, в които тренират професионално над 10 000 деца.

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта предоставя възможност за участие в спортни кампании на хора от различни възрастови групи и с различен социален статус, както и на хора с увреждания. Програмата финансира 142 проекта на неправителствени организации, районни администрации, малки населени места в различни тематични направления – Екология, Здравословен начин на живот, Спорта като превенция на агресията и др.

Програма за съфинансиране на спортни и младежки дейности, международни форуми и събития под патронажа на кмета на Столична община подпомага домакинства, кампании и инициативи, сред които Европейско първенство за младежи по карате, Световна купа по паркур, благотворителни турнири и др.  

През месец септември 2022 г. предстои провеждането на над 20 събития в подкрепа на здравословния и активен начин на живот.

 

 

31.08.2022