Стартира група за подкрепа на родители в Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите

Стартира група за подкрепа на родители в Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София. На 14.05.2019 г. ще се проведе първата среща. След проведени няколко информационно-дискусионни срещи и поради големия интерес от страна на родителите стартира ежемесечна родителска група за подкрепа. Семейството е значим фактор в превенцията на употребата на психоактивни вещества.

Цел на работата в „Групата за родители“ на Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София, е да се засили защитната и съответно да се намали рисковата му роля.

Срещите ще се провеждат на адреса на ДКЦДЮР към ПИЦ по ПН: бул. "Сливница", бл. 212, вх. Г., от 17.30 – 19.30 ч.

Заявете вашето участие на тел: 02/ 931-12-02.

24.04.2019