СОС взе решение за изграждане на водопровод в с. Кътина и отливен канал в кв. "Горубляне"

 

По предложение на кмета на Столичната община Йорданка Фандъкова СОС взе решение в инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД да бъдат включено изграждане на водопроводи по ул. „Сливница“, ул. „Летец“, ул. „Катина“ и други, намиращи се в с. Кътина, район "Нови Искър". От жители на с. Кътина са получени множество жалби за дългогодишни битови проблеми поради липса на добро водоснабдяване. Цялостната реализация на този проект ще изисква инвестиции в размер на 170 хиляди лева, които ще бъдат осигурени от дължимите престации от страна на „Софийска вода“ за 2020 г.  Изграждат се и  водопроводи по ул. „Ален мак“ в с. Волуяк и ул. „Банишора“ в с. Балша като инвестиция от страна на „Софийска вода“ АД по дължима от дружеството престация за 2019 година. 

По искане на кмета на София Йорданка Фандъкова Столичният общински съвет взе решение за изграждане на отливен канал на Главен клон I по ул. „Павел Красов“ в кв. „Горубляне“.

Проектът включва изграждане на 200 метра монолитен отливен канал, който да позволи разширяване на канализационната мрежа в кв. „Горубляне“. Прогнозната стойност на обекта е 1.3 мил. лева, а финансирането ще бъде осигурено от „Софийска вода“ АД, като част от задълженията им по Третото допълнително споразумение към Договора за концесия, по което Концесионерът се задължава да осигурява допълнителни средства в размер на 1.5 мил. лв. годишно, за финансиране на ВиК проекти от обществен интерес, посочени от Столичната община.

06.10.2022