СОС ще обяви конкурс за изграждане на паркинг в район „Студентски“ с публично-частно партньорство

Продължава реализирането на Програмата, приета през 2020-а година от Столичния общински съвет, за изграждане на общински паркинги с публично-частно партньорство. "С решение на Градския парламент ще бъде обявен конкурс за изграждане на нов етажен паркинг в район „Студентски“ – заяви на брифинг председателят на СОС Георги Георгиев.  

Началната конкурсна цена е 1 471 800 лв. без ДДС, а срокът за учредяване на правото на строеж е до 30 години. Строителството трябва да се извърши в срок до 24 месеца.

Изискванията към участниците в конкурса са:
- да притежават доказан опит в проектирането (минимум 5 многофункционални сгради през последните 3 години);
- да имат опит в строителството на многофункционални сгради за последните 5 години, с обща разгъната застроена площ не по-малко от 50 000 кв. м;
- да разполагат с необходимия екип от проектанти (архитект, строителен инженер, инженер ВиК, инженер „Отопление, вентилация и климатизация“, електроинженер, проектант по част „Пожарна безопасност“, проектант по част „Управление на отпадъците“);
- да разполагат с екип отговорници по строителството (технически ръководител на строежа, експерт „Контрол по качеството“);
- да са реализирали минимален общ оборот в размер, не по-малък от 3 000 000 лв. за последните 3 приключили финансови години.

Председателят на СОС посочи, че целта е прозрачно провеждане на процедурата за избор на инвеститор. „ Много важно за нас е да имаме повече участници, но при ясни гаранции, че са професионалисти“. Основните критерии за избор ще са въз основа на предлагания брой паркоместа, който не може да бъде под 280, по-кратък срок на изпълнение, възможност за зареждане на електрически автомобили, най-ефективно използване на площта, както и допълнителни услуги – социална инфраструктура. По отношение на финансовите изисквания предлагано парично обезщетение трябва да е минимум 1 471 800 лв., както и да има предлаган брой безплатни паркоместа по Програмата „Паркирай и пътувай“ – за ползващите градски транспорт.

Предвиждаме редица обезпечения, гаранции и ипотека в полза на Столична община при неизпълнение на договора" – подчерта Георгиев. Изискванията на общината са паркингът да работи денонощно, да има видеонаблюдение и охрана, осветление и др. "Това е пилотен модел, към който се надяваме да има интерес. Подготвяме процедури за конкурси за още два такива паркинга, които ще стартират през следващата година. С трите паркинга предвиждаме да осигурим близо 1000 паркоместа в кварталите" – обясни председателят на СОС.

Докладът за обявяването на процедурата ще бъде гласуван на предстоящата сесията на СОС в четвъртък.

 

14.12.2021