София с най-високата оценка А за напредък в борбата с климатичните промени

София е сред градовете с най-висока оценка А в Европа, които са докладвали напредък в борбата с климатичните промени. Това стана ясно от оценката на резултатите за тази година, предоставена от глобалната платформа CDP Cities и ICLEI-Local Governments for Sustainability. През 2019 година Столичната община докладва по над 100 въпроса, свързани с действията, които са предприети и планирани на местно ниво, както по отношение на смекчаването на климатичните промени, така и за адаптация към вече случващите се и неизбежни такива. След направена оценка на доклада общината е отличена с най-високата оценка А за лидерство, която се присъжда на градовете, представили най-добри стратегически практики в областта. Оценката за 2019 г. поставя София в списъка на градовете с най-висок резултат, сред които за миналата година са били Лондон, Париж и Барселона.

Столичната община е част от глобална мрежа от над 800 града в света, които допринасят за повишаване на прозрачността и ускоряване на климатичните действия чрез платформата CDP Cities. Системата за отчитане CDP Cities напълно интегрира новата Обща рамка за отчитане (CRF) на Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия (Global Covenant of Mayors-GCoM), към което Столичната община се присъедини през 2019 година, и e една от двете признати платформи за отчитане на GCoM. През 2019 г. CDP си партнира с ICLEI, за да представи една единна платформа за отчитане на действията по климата, рационализиране на процеса на отчитане и осигуряване на съпоставимост на резултатите на градовете.

06.11.2019