Създадена е официална Viber общност за информация за услугите на направление "Архитектура и градоустройство"


Чрез официалната Viber общност се получава информация за предоставяните от направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община услуги.

Всеки може да се присъедини към на адрес:

https://invite.viber.com/?g2=AQBP0yxb58od3EtX3%2Fy9kEL2cdeYFrfIeITM%2BptO9%2BWXIE3f%2BzmwMWVuEpFsLLtp

Тук ще можете да намерите актуални новини, полезна информация и насоки по основните въпроси, свързани с дейността на направление "Архитектура и градоустройство" по време на извънредното положение.

Създадена е възможност за получаване на административни актове и информация от НАГ по електронен път.

За да получите готов документ от направление "Архитектура и градоустройство", е необходимо да заявите своето желание чрез Система за сигурно електонно връчване (ССЕВ).

През Системата могат да се получат следните документи, заверени с електронен подпис:

•  Визи за проектиране

•  Разрешение за сроеж

•  Разрешение за поставяне

•  Разрешение за строеж за благоустройствени обекти

•  Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

13.04.2020