Съобщение за преустановяване на посещенията в домакинствата на лицата, подали предварителни образци за намерение за подмяна на старите им отоплителни устройства на твърдо гориво

 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, препоръките на Националния оперативен щаб, предвид разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, и издадените в тази връзка Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № СОА20-РД09-1484/13.03.2020 г. на кмета на Столична община, за изпълнение на мерки с цел ограничаване разпространението на болестта се преустановяват до второ нареждане посещенията в домакинствата на лицата, подали предварителни образци за намерение за подмяна на старите им отоплителни устройства на твърдо гориво. Уведомяваме Ви, че междувременно може да получите обаждане по телефона от нашите експерти с цел уточняване на бъдещите посещения.

При възобновяване на посещенията в домакинствата Столичната община ще ви информира.
 

 

19.03.2020