Регистър „Градоустройствени заповеди“, които са достъпни и от телефона

От днес електронният портал на направление „Архитектура и градоустройство“, достъпен на адрес: https://nag.sofia.bg/OpenMap/Zones , както и мобилното приложение NAG.Mobile са надградени и подобрени, като влезлите в сила градоустройствени заповеди „одобрявам“, налични в регистъра, също са привързани за съответния имот, и информацията се визуализира в карта на административните актове.

Информация за влезли в сила градоустройствени заповеди можете да видите като отворите картата на адрес:

https://nag.sofia.bg/OpenMap/Zones и кликнете върху съответния имот, за който търсите информация, или отворите регистъра на адрес:

https://nag.sofia.bg/registerurbanplanningorders и изберете опция „виж на картата“.

Всички влезли в сила заповеди са отразени в регистъра и са геореферирани. Към всяка заповед има прикачени графики.

Nag. Mobile е мобилно приложение, разработено от направление "Архитектура и градоустройство", достъпно за потребители на Android и IOS, което  включва инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрална карта, зони на строителни граници, аерофото заснемане, административни карти, влeзли в сила административни актове и инструменти за GPS локация.

Необходимо е да изтеглите последния update на мобилното приложение, ако не сте го направили след 08.12.2020 г.

NAG.Mobile можете да изтеглите от App Store

https://apps.apple.com/bg/app/nag-mobile/id1523455014

или от Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=nag.mobile&hl

23.08.2021