Реализира се проект за Геомоделиране за интегрирани решения в сферата на градската мобилност

Днес на 16.10.2020 г. на пресконференция в Столична община беше представен проекта за Геомоделиране за интегрирани решения в сферата на градската мобилност в София (GEMSS), финансиран по Програмата за бързи КОВИД-19 мерки на EIT Urban Mobility. Координатор на проекта е "Клийнтех България", в партньорство със “Зелена София”, Софийски университет “Св. Климент Охридски” и "Център за градска мобилност".

В рамките на проекта се изследва настоящото състояние на район "Люлин" в София – улици, кръстовища, паркиране по улиците, чрез иновативен подход за картографиране на градските единици с висока разделителна способност. Проектът има за цел да предложи иновативни решения за справяне с проблема с прекомерния трафик и паркиране по улиците в този район, като в последствие решенията биха могли да се приложат и в други райони на столицата.

Дейностите включват картографиране на зони със силно натоварен трафик и струпване на паркирали автомобили. Събраните данни ще бъдат обработени в ГИС формат и обобщени чрез локализационен анализ и моделиране, служещи като инструмент за вземане на решения за подобряване дейността на обществения транспорт, включително развитието на интермодални хъбове, буферни паркинги и довеждащ транспорт до ключови точки (Park and Ride stations), както и насърчаване на алтернативи на автомобилния транспорт, които да намалят натоварването по улиците от паркиралите коли, да намалят използването на лични автомобили, като същевременно увеличат използваното пространството за живеене, а не за придвижване.

По време на срещата с представители на медиите освен основните дейности беше представена и свършената работа към момента. Изпълнителният директор на "Клийнтех България", г-жа Марияна Хамънова сподели, че за първи път програмата за градска мобилност на Европейския институт за иновации и технологии (EIT Urban Mobility) финансира проект в България, което е голямо признание за Столична община и партньорите по проекта. "Клийнтех България" е партньор на ЕИТ от 2016 г. и управлява регионалния хъб за иновации в сферата на климата, устойчивите енергии и производство.

Г-н Цветан Цолов от "Център за градска мобилност" заяви, че за "Центъра за градска мобилност" е изключително важно и ключово да се търсят мерки, които имат не само санкциониращ характер, но и спомагат за популяризирането на алтернативи на използването на личен автомобил за придвижване в града и вярва, че чрез подобни проекти се дава възможност за тестване на такива решения.

Доц. Стелиян Димитров от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ сподели за направеното дотук заснемане с дрон на столичния квартал "Люлин", както и идентифицираните проблеми и идеи за решения. Той каза също, че заснемането е изключително прецизно и може да покаже дори кои са автомобилите, които току-що са паркирали, както и да идентифицира такива, които не са били в движение от дълго време. Той допълни също, че още в процеса на заснемане и преглед на суровите данни са дошли идеи за решаване на проблемите с паркиране по тротоари и зелени площи.

Г-жа Елица Панайотова от проект „Зелена София“ допълни, че въз основа на анализа ще бъде формулирано и основното предизвикателство, за решаването на което ще бъде приложен отворен иновационен подход (Open innovation initiative). Целта е да се привлече иновационния капацитет на местните стартиращи компании, университети и организации, които развиват научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Те ще бъдат поканени да представят решения с потенциал за пилотно тестване в София. Приложимостта на най-добрите решения ще бъде предварително анализирана и така ще бъде очертан най-ефективният метод на пилотно тестване и потенциално прилагане през 2021 г., като целта е да бъдат използвани и други данни и изследвания, правени от Столична община и да се търси хоризонтален подход за въвеждането на иновативни решения.

Проектът ще приключи в края на тази година, като целта е резултатите от него да бъдат приложени и за други райони на София.

 

16.10.2020