Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“


Наименование на проекта: Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 9 770 197.34 лв.

БФП: 5 500 000.00 лв.

Собствено финансиране 4 270 197.34 лв.

Период на изпълнение: 16.09.2021 г. – 16.12.2023 г.

Кратко описание: В рамките на проекта е предвиден комплекс от дейности, свързани с реконструкция и обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ с цел развитие на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот.

11.08.2022