Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“


Наименование на проекта: Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“

Програма: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Обща стойност на проекта: 9 969 334.67 лв.

БФП: 4 000 000.00 лв.

Собствено финансиране: 5 969 334.67 лв.

Период на изпълнение: 28.02.2022 г. – 28.05.2024 г.

Кратко описание: В рамките на проекта е предвиден комплекс от дейности, свързани с реконструкция, обновяване, доставка и монатаж на съвременно технологично оборудване за ОКИ „Средец“, район „Оборище“, с цел развитие на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот.

11.08.2022