Разрешава се паркирането в крайна дясна лента по бул. „Драган Цанков“ през почивните дни

От 08.00 до 20.00 часа през почивните дни, официалните празници и обявените от Министерски съвет за неприсъствени дни в периода от 30.03.2019 г. до 29.09.2019 г.  се разрешава престоят и паркирането на пътни превозни средства в крайна дясна лента на бул. „Драган Цанков” между ул. „Никола Мирчев” и бул. „Пейо К. Яворов”, посока център, извън зоните за престрояване и спирките на масов градски транспорт.

29.03.2019