"Разработихме първите два проекта за създаване на режими за опазване и възстановяване на исторически квартали от София" – съобщи кметът Фандъкова

"С цел запазване и възстановяване на недвижими културни ценности в града разработихме пилотни проекти за създаване на режими. Проектите обхващат едни от най-характерните квартали от първата половина на ХХ век на територията на София.

Първият проект е за зоната с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност, със запазени ансамбли от началото на ХХ век около „Малките пет кьошета“.

Работата по тези пилотни проекти подготвяме заедно с главния архитект на София арх. Здравков. Разработката е за зоната около „Малките пет кьошета“ и е изпратена от nаправление „Архитектура и градоустройство“ в Националния институт за недвижимо културно наследство и се очаква приемането ѝ от Министерство на културата."

Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на международен Форум „Архитектура и политика през ХХ век в Европа – от създаването до наследството“, който се провежда днес в НДК. Събитието е част от Фестивала „Нов Европейски Баухаус“ и бе открито от кмета, Посланика на Франция Флоранс Рубин и министъра на културата Атанас Атанасов. 

"С разработката сме предложили мерки за опазване на културните ценности на територията. Този режим връща статута на 4 сгради паметници на културата и въвежда възможността за недопускане на надстроявания и пристроявания, които не са в унисон със запазване на културните ценности" – посочи също кметът Фандъкова.

През последните години Столична община е поискала от Министерство на културата да бъде върнат статута на 10 сгради. До момента е налице само произнасяне от министъра на културата за сградата на бул. „Ген. Скобелев“ № 18, но заповедта е обжалвана от собственика пред съда.

Разработен е още един проект за създаване на режим за квартал в централна градска част, който предстои да бъде разглеждан от Министерство на културата. Това е проект за участъка между бул. „Кн. Мария-Луиза“, бул. „Сливница“, ул. „Георги С. Раковски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“.

Кметът припомни също и работата по обновяване и възстановяване на квартала около „Женски пазар“, след сътрудничество с Париж и френския район Маре“. "До момента са възстановени над 40 сгради, паметници на културно-историческото наследство в района на Женския пазар. Това постигнахме заедно с активната работа на кмета на „Възраждане“ г-жа Савина Савова" – посочи столичният кмет.

Създадохме и специална Програма за съхранение на историческото наследство. По нея финансираме проекти за съхраняване и реставрация на сгради паметници на културата. От три години програмата финансира изготвянето на инвестиционни проекти за сгради недвижими културни ценности, като досега са одобрени 12 кандидатури за сгради. Към момента са изготвени заданията за проектиране за 3 от тях, които са внесени за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство, информира също кметът Фандъкова. По думите ѝ: "Надявам се и Министерство на културата да подкрепи възстановяването на сгради и така да се получи един успешен модел на работа. От години настоявам да има възможност собствениците на сгради паметници на културата да получават финансиране за възстановяването на съответните обекти" – посочи също Фандъкова.

Столичната община започна подготовката на документи за актуализацията на списъците и статутите на недвижимите културни ценности, които предоставя на НИНКН за провеждане на административни процедури.

Фотограф: Аделина Ангелова

 

09.06.2022