Район "Витоша" обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за реверсивна организации на движението по Републикански път 1-1 София – Перник от км 276+162 до км 282+0,00 с цел осигуряване безопасност на движение, намаляване на шума и постигане на обществено съгласие и подкрепа за реализация на проекта

Район ”Витоша” – СО, съобщава, че е издадена Заповед № РВТ19-РД09-194/02.12.2019 г.  на кмета на района за провеждане на обществено обсъждане:

Проект за реверсивна организации на движението по Републикански път 1-1 София – Перник от км 276+162 до км 282+0,00 с цел осигуряване безопасност на движение, намаляване на шума и постигане на обществено съгласие и подкрепа за реализация на проекта.

Писмени становища, мнения и предложения по проекта от гражданите и организациите могат да се подават до 10.01.2020 г. включително в деловодството на СО – район „Витоша“, с административен адрес: ул. „Слънце“ № 2 или на електронната страница на района. 

 Проект


 

10.12.2019