Район "Витоша" обявява провеждане на обществено обсъждане на комплексен проект за инвестиционна инициатива за: "Модернизация на железопътен участък: "София – Перник – Радомир" за проект "Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа” в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София – Владая от проектен км 1+220 до км 15+332 по Път 1"

Район "Витоша" обявява провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ на комплексен проект за инвестиционна инициатива за: "Модернизация на железопътен участък: "София – Перник – Радомир" за проект "Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа” в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София – Владая от проектен км 1+220 до км 15+332 по Път 1."

Определените дати и часове са съответно: за представянето на проекта 13.04.21 г. от 17:30 ч. и общественото обсъждане на 27.04.2021 г. от 17:30 ч.

Модератор на събитието от страна на Район "Витоша” ще е Маргарет Александрова Трайкова – младши експерт отдел УТКР, тел. 0889031703, имейл margarettraikova@abv.bg.


Приложение: Техническа информация с подробно описание на предмета на общественото обсъждане


Публикувано на 18.05.2021 г.

  

 
 

 

15.03.2021