Район „Триадица“ представя своя добра практика за регламентиран безвъзмезден достъп до училищни дворове

Още възможности за спорт

Район „Триадица“ представя своя добра практика чрез регламентиран достъп до училищни дворове, в които желаещите, без ограничения във възрастта, да практикуват свободно и отговорно спортни занимания.

Въз основа на добре изготвени Правила за безвъзмезден достъп до училищни дворове с разположените в тях спортни уреди и съоръжения над 10 училища отварят врати за желаещите в рамките на няколко часа, като ползвателите се ангажират да се съобразяват с изисквания за спазване на обществения ред и опазване на изградената спортна инфраструктура.

И днес жителите и гостите на район „Триадица“ спортуват активно и безопасно в градска среда на места, регламентирани от кмета и предоставени с доверие от директорите. 

13.01.2022