Район „Триадица” - обществено обсъждане на „Виза за проектиране на реконструкция и частично възстановяване на част от групов архитектурен комплекс - паметник на културата „Софийски арсенал” в Музей на съвременното изкуство „Софийски арсенал”

Заповед № РТР17-РД56-3/05.01.2017 г. на Кмета на Район „Триадица” във връзка с провеждане на обществено обсъждане на „Виза за проектиране на реконструкция и частично възстановяване на част от групов архитектурен комплекс - паметник на културата „Софийски арсенал” в Музей на съвременното изкуство „Софийски арсенал” в м. „Южен парк” 2-ра част”, кв. 2, УПИ I - „за парк, Национален музей „Земята и хората”, мемориал „Гарнизонно стрелбище” и паркинг по указания начин.

Заповед № РТР17-РД56-3/05.01.2017 г.

12.01.2017