Район "Триадица" обявява обществено обсъждане на схема за поставяне на преместваем обект по смисъла на § 5, т. 80 от ДР от ЗУТ, а именно: “Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – павилион за празнуване на детски партита, в ПИ 68134.1007.1709, част от УПИ I – за парк, кв. 1, м. “Кръстова вада" – "Южен парк IV част”

Заповед № РТР19-РД56-157/11.06.2019 г. на кмета на район ”Триадица” за обществено обсъждане на 09.07.2019 г. на схема за поставяне на преместваем обект по смисъла на § 5, т. 80 от ДР от ЗУТ, а именно: “Скица с указан начин на поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – павилион за празнуване на детски партита, в ПИ 68134.1007.1709, част от УПИ I – за парк, кв. 1, м.  “Кръстова вада" – "Южен парк IV част”.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Заповед  № РТР19-РД56-157/11.06.2019 г.

2. Скица с указан начин за поставяне

11.06.2019