Район Студентски удължава срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на документи за конкурс с предмет: отдаване под наем на 8-мо СОУ „Васил Левски“ за осъществяване на ученическо столово хранене

СО - Район Студентски удължава срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на документи за конкурс с предмет: отдаване под наем на обект – публична общинска собственост – Район „Студентски”, 8-мо СОУ „Васил Левски“ за осъществяване на ученическо столово хранене. 

В изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-1020/14.08.2015 г. на Кмета на Столична община и Протокол №09-03-18/29.09.2015 г. на Комисията по чл.35, ал.2 от НУРПТК, назначена със Заповед № РД-09-01-27/ 18.09.2015 г. на Кмета на район „Студентски“, срокът за закупуване на конкурсна документация и подаване на документи се удължава до 17:00 часа на 14.10.2015 г. 

Отварянето на постъпилите оферти ще се състои на 15.10.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на районната администрация. 

Виж обявата ... 

30.09.2015