Район „Студентски” обявява провеждане на обществено обсъждане на следния проект: „Нова организация на движение на територията на кв. „Младост 1 – Мусагеница“ и обособяване на места за паркиране и почасово платено паркиране“

ОБЯВЛЕНИЕ

СО – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Ви уведомявам, че е издадена Заповед РСТ22-РД09-118/30.05.2022 г., с която се изменя Заповед РСТ22-РД09-108/05.05.2022 г. на кмета на СО – район „Студентски” за провеждане на обществено обсъждане на следния проект:

„Нова организация на движение на територията на кв. „Младост 1 – Мусагеница“ и обособяване на места за паркиране и почасово платено паркиране“, като са определени следните нови дати:

Представянето на проекта ще се проведе на 29.06.2022 г. от 17:00 часа в читалище „Елин Пелин – Мусагеница 2016“, с административен адрес: ул. „Методи Андонов“ № 82a, ж.к. „Младост 1“.

Граждани и организации могат след представянето да подават писмени становища, мнения и предложения по проектите с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се внасят в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1) или се изпращат на e-mail: rajon@studentski-so.org  в срок до 17:00 часа на 18.07.2022 г.

Провеждането на заключителната дискусия ще се състои на 21.07.2022 г. от 17:00 часа в читалище „Елин Пелин – Мусагеница 2016“, с административен адрес: ул. „Методи Андонов“ № 82a, ж.к. „Младост 1“.

Копия на заповедта и проекта са изложени на третия етаж в сградата на район „Студентски“.

 

ПЕТКО ГОРАНОВ

Кмет на СО – район „Студентски“

02.06.2022