Район „Слатина‟ обявява представяне на Проект за подробен устройствен план (ПУП ) – Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ІV – „за ОЖС“ за образуване на нов УПИ V-27 „за ЖС“ за имота по кадастрална карта – ПИ с идентификатор по КККР 68134.703.27 и нов УПИ ІV „за ОЖС“ и свързаното с това изменение на контактен УПИ ІІІ-28 и Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на нов УПИ V-27 „за ЖС“,...


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На 18.05.2021 г. от 17:00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟, на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на Проект за подробен устройствен план (ПУП ) – Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ІV – „за ОЖС“ за образуване на нов УПИ V-27 „за  ЖС“ за имота по кадастрална карта – ПИ с идентификатор по КККР 68134.703.27 и нов УПИ ІV „за ОЖС“ и свързаното с това изменение на контактен  УПИ ІІІ-28 и Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на нов УПИ V-27 „за ЖС“, кв. 4, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев Подуене – Редута“, район „Слатина“, гр. София.

Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟, на бул. „Шипченски проход‟ 67.

 

Заповед № РСЛ21-РД09-196/07.05.2021 г. на кмета на район „Слатина“

07.05.2021