Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти в конкурс за отдаване под наем на ученически стол, ул. „Г.С. Раковски” № 20, 29 СОУ „Кузман Шапкарев”
На основание чл. 46, ал.1, т.11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед №СО15-РД-0908-131/14.08.2015г. на Кмета на Столична община и във връзка с Доклад №РД-0908-16/25.09.2015 г., от дейността на комисията назначена с моя Заповед РД-0908-15/25.09.2015 г., в конкурс с предмет „„Столово хранене и бюфет” - за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на СО-район „Сердика”” 
      
Район „Сердика”


    
Удължава с 15 (петнадесет) дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти в конкурс с предмет: „„Столово хранене и бюфет” - за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на СО-район „Сердика””, за следния обект: 
    
• Обособена позиция № 10: Отдаване под наем на Ученически стол, находящ се на ул. „Г.С. Раковски” №20, 29 СОУ „Кузман Шапкарев”. 
    
1. Условия за участие: съгласно утвърдената от кмета на СО-район „Сердика” конкурсна документация. 
   
Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 12:00ч. на 13.10.2015г. 
   
Краен срок за представяне на оферти
: до 16:00ч. на 13.10.2015г. в деловодството на СО – район „Сердика”, ет. 2.ст.225. 
    
2. На 14.10.2015 г. от 10:00ч. в заседателната зала на СО-район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №88, етаж.4, ще се разгледат постъпилите оферти за конкурс с предмет: „„Столово хранене и бюфет” - за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на СО-район „Сердика””. 
    
3. Цена на конкурсната документация – 60лв. с ДДС, заплаща се на касата на СО-район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №88, ст.214 – всеки работен ден от 09.00ч до 17.00ч. и се получава от деловодството – ст.219. 
    
Лице за контакти: Красимир Александров тел. 931 51 18, 921 80 41. 

*За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделен депозит за участие 
    

30.09.2015