Район "Подуяне" удължава срока за подаване на нови оферти за конкурс "У-1-2010", за отдаване под наем на обекти в 24 СОУ "П.Кр.Яворов" и 124 ОУ "Васил Левски"

Район "Подуяне"

Удължава срока на конкурс "У-1-2010", за подаване на нови оферти до 23.11.2010 г. за отдаване под наем на следните обекти:

ОБЕКТ № 1 - 24 СОУ "П. Кр. Яворов" - жк "X.Димитър" бюфет - 24.00 кв.м., определен месечен наем: 14.16 лв.
Постъпила е само една оферта от фирма "Парти агенция енд кетеринг" ЕООД

ОБЕКТ № 3 - 124 ОУ "Васил Левски" - жк "Суха река" бюфет - 32.00 кв.м. определен месечен наем: 17.60 лв.
Постъпила е само една оферта от фирма „Стефани фуудс сървис" ЕООД

ОБЕКТ № 4 - 24 СОУ "П. Кр. Яворов" - жк "Х.Димитър" книжарница - 24,00 кв.м. минимална наемна цена: 151.00 лв.
Няма постъпили оферти. Върху посочените цени се начислява ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 24.11.2010 г. от 10.00 ч., ул. "Плакалница" № 51, етаж III, стая № 321.

Документи за участие ще се приемат до 16:00 часа на 23.11.2010 г. включително.

Цена на конкурсните документи - 150.00 /сто и петдесет/ лв. с ДДС.

Вноска за гаранция - 300.00 /триста/ лв. без ДДС.

За контакти: гр. София, жк "Суха река", ул. "Плакалница" № 51, тел.: 8146 151 или 845 18 61.

 

ЕВА МИТОВА
КМЕТ НА Р-Н "ПОДУЯНЕ"

12.11.2010