Район „Подуяне“ обявява провеждане на обществено обсъждане за обект „Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците, заключени между бул. „Вл. Вазов“, ул. „Васил Кънчев“, ул. "Резбарска“ и ул. „549“ в р-н „Подуяне“

ОБЯВЛЕНИЕВъв връзка с проект за промяна на организацията на движението в кв. „Хаджи Димитър“ на Столична община – район „Подуяне“ на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община е издадена Заповед РПД18-РД09-19 от 20.03.2018 г. на кмета на район „Подуяне“ за провеждане на обществено обсъждане и заключителна дискусия на 16 април 2018 г. (16.04.2018 г.) от 18.00 часа в сградата на читалище „Стефан Караджа“, ул. „Гинци“ № 11 на работен проект за обект: „Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците, заключени между бул. „Вл. Вазов“, ул. „Васил Кънчев“, ул. "Резбарска“ и ул. „549“ в р-н „Подуяне“.

Проектът е изложен на таблото за обявления към отдел ИИБЕ на IV етаж, на таблото за обявления на I етаж в административната сграда на СО – район „Подуяне“, на Интернет страницата на СО – район „Подуяне“ http://www.poduiane.info и на Интернет страницата на Столична община http://www.sofia.bg.

Писмени становища по проекта, адресирани до Кмета на район „Подуяне“ се подават в деловодството на СО – район “Подуяне“ на адрес ул. „Плакалница“ № 51, бл. 59, първи етаж до 10 април 2018 г. (10.04.2018 г.), както и на електронния адрес на СО – район „Подуяне“ – raion@poduiane.info. Становища, постъпили след тази дата, не се разглеждат. Становищата трябва да съдържат общ коментар на проекта и конкретни мотивирани предложения.

За срока на изготвяне на писмени становища проектът се намира в административната сграда на СО – район „Подуяне“, етаж IV, стая 412, като допълнителна информация по проекта се дава от началник-отдел ИИБЕ на СО – район „Подуяне“ в рамките на приемното време: вторник от 9.00 до 12.00 часа и сряда от 13.30 до 16.00 часа.

За участие в дискусията се канят лицата, представили писмени становища, екипа разработил проекта, както и всички заинтересовани граждани, живеещи в описания по-горе район на Столична община. Също така ще присъстват и представители на районната администрация.

 


ЕВА МИТОВА,
                  /КМЕТ НА РАЙОН ПОДУЯНЕ"


 
Схема
 

21.03.2018