Район „Панчарево” - обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПРЗ на УПИ I - „За озеленяване“ кв. 54, м. в.з. „Косанин дол“, район „Панчарево“

Заповед № РПН17-РД09-3/11.01.2017 г. на Кмета на Район „Панчарево” във връзка с провеждане на обществено обсъждане за: ПУП-ИПРЗ на УПИ I - „За озеленяване“ кв. 54, м. в.з. „Косанин дол“, район „Панчарево“.

Заповед № РПН17-РД09-3/11.01.2017 г.

13.01.2017