Район „Овча купел” обявява обществено обсъждане за изработване на Проект за ПУП – Изменение на План за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60 и 62 по плана на м. “Овча купел – актуализация“

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО – район „Овча купел”

на

ПРОЕКТ ЗА ЗАДАНИЕ за изработване на Проект за Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация и застрояване (ИПРЗ) по плана на м. “Овча купел – актуализация“

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед  №  РОК19-РД09-156/11.06.2019 г.   на  кмета  на  р-н „Овча  купел”  на 18.06.2019 г. от 18,30 ч. в сградата на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров“ в район „Овча купел” на СО, с адм. адрес бул. ”Цар Борис ІІІ” № 132, ще се представи Проект за ЗАДАНИЕ за изработване на Проект за Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60 и 62 по плана на м. “Овча купел – актуализация“.

Проектът е изложен в сградата на района – бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1, и е качен на сайта на района.

До 03.07.2019 г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по Проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на  sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 08.07.2019 г. от 18,30 ч. в сградата на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров“ в район „Овча купел” на СО, с адм. адрес бул. ”Цар Борис ІІІ” № 132, ще се проведе обществено обсъждане.

КАРТА

СХЕМА ПО ВИД СОБСТВЕНОСТ

Задание за изработване на Проект за Подробен устройствен план


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:

арх. Aл. Александров
М. Присадашки (от 19.06.2019 г.)
М. Присадашки (от 21.06.2019 г.)
Станислава Стоилова
Р. Хубанчева-Цветкова
Инициативен комитет на живущите в ж.к. „Овча купел“; Инициативен комитет „Обединени Овча купел“; Гражданско сдружение Парк „Кукуряк“; Инициатива Граждани за София; Инициативен комитет „Слънце за 88 СОУ“ (от 03.07.2019 г.)
П Р О Т О К О Л от проведено обществено обсъждане на 08.07.2019 г.
П Р О Т О К О Л от представяне на проект за задание за парк „Кукуряк“, м.“Овча Купел-актуализация“ на 18.06.2019 г.
Становище № РОК19-НЦ62-5-[13]/16.07.2019 г.
(Публикувано на 18.07.2019 г.)

  

 

11.06.2019