Район "Овча купел” - обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и на план за застрояване в м “Овча купел - 1“ кв. 103г с образуване на нови УПИ IX-189,1197-за жс и оо, Х-190-жс и профил на улица-тупик от о.т.146а до о.т.146б

Заповед РОК17-РД09-195/07.07.2017 г. на кмета на район "Овча купел" за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и на план за застрояване в м “Овча купел - 1“ кв. 103г с образуване на нови УПИ IX-189,1197-за жс и оо, Х-190-жс и профил на улица-тупик от о.т.146а до о.т.146б.

Заповед РОК17-РД09-195/07.07.2017 г.

 

07.07.2017