Район "Овча купел" обявява обществено обсъждане на тема: „Въвеждане на еднопосочно движение на ППС за квартала между ул. „Монтевидео“, ул. „Боряна“, ул. „Любляна“, бул. „Овча купел“ и ул. „Маестро Кънев“ на територията на район „Овча купел“

Район "Овча купел", на основание чл. 8, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол №41/12.10.2017 г. на СОС, съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че е издадена Заповед № РОК19-РД09-102/08.05.2019 г. на кмета на район „Овча купел“ за провеждане на обществено обсъждане на тема: „Въвеждане на еднопосочно движение на ППС за квартала между ул. „Монтевидео“, ул. „Боряна“, ул. „Любляна“, бул. „Овча купел“ и ул. „Маестро Кънев“ на територията на район „Овча купел“.

Представянето на предложението ще се проведе на 20.05.2019 г. от 16.00 ч. Заключителната дискусия ще се проведе на 03.06.2019 г. от 16.00 ч. в сградата на СО – район „Овча купел“– Заседателна зала, ет. 2 , бул. „Цар Борис III” № 136 В.

Заповед № РОК19-РД09-102/08.05.2019 г.


ПРОТОКОЛ от 20.05.2019 г. от проведено обществено обсъждане на тема  „Въвеждане на еднопосочно движение на ППС за квартала между ул. „Монтевидео“, ул. „Боряна“, ул. „Любляна“, бул. „Овча купел“ и ул. „Маестро Кънев“ на територията на район „Овча купел“

СТАНОВИЩА

 

 

08.05.2019