Район „Оборище“ обявява представяне на Проект за Паметник на американския президент Удроу Уилсън, находящ се в ПИ с идентификатор 68134.402.51, с административен адрес: площад „Бански“, район „Оборище“ – СО – възложители на проекта са Асоциация на прокурорите в България и Камара на следователите в България

Район „Оборище“ обявява представяне на Проект за Паметник на американския президент Удроу Уилсън, находящ се в ПИ с идентификатор 68134.402.51, с административен адрес: площад „Бански“, район „Оборище“ – СО – възложители на проекта са Асоциация на прокурорите в България и Камара на следователите в България.


Заповед № РОБ21-РД09-142/31.05.2020 г. на кмета на район "Оборище”

04.06.2021