Район "Нови Искър" обявява обществено обсъждане на проект на паметник на инж. Богдан Личев

Предмет на общественото обсъждане е паметник на инж. Богдан Личев в кв. "Кумарица", гр. Нови Искър, р-н "Нови Искър".

Паметникът ще представлява пожарникар в цял човешки ръст (174 см), изработен от месинг, с тегло 140 кг, като ще бъде поставен на фундамент от камък с размери 60/60/90.

Обяснителна записка на проекта

Ситуация, план, разрез на паметника

Изгледи

12.12.2017