Район „Надежда“ обявява провеждане на обществено обсъждане за: „Въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Лиса гора“ в ж.к. „Надежда 2“ на територията на СО – район „Надежда“

ОБЯВЛЕНИЕ

На 11.02.2020 г. от 17:30 ч. в музикалния салон на ДГ № 38 „Дора Габе“, с адрес:  ж.к. „Надежда 2“, ул. „Св. Никола Нови“ № 12, ще се състои представяне на схема за „Въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Лиса гора“ в ж.к. „Надежда 2“.

Писмени становища по предложението могат да се подават до 20.02.2020 г. по реда на чл. 23 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община в деловодството на район „Надежда“ – СО на ул. „Кирил Дрангов“ № 55 или на официалната електронна поща на района: info@so-nadejda.com. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Допълнителна информация по представената схема за „Въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Лиса гора“ в ж.к. „Надежда 2“ по времето за изготвяне на становищата ще представя инж. Спас Спасов – гл. инж. на район „Надежда“ – СО в сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, ет. 3, стая 302.

Заключителната дискусия ще се проведе на 26.02.2020 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, ет. 3, стая 308.

Заповед № РНД20-РД56-25/27.02.2020 г.

Схема

Схема за „Въвеждане на еднопосочно движение по ул."Лиса гора" в ж.к. "Надежда 2"

Протокол

Обобщаващ доклад
 

03.02.2020