Район "Надежда" обявява обществено обсъждане на схема за: „Въвеждане на еднопосочно движение в ж.к. „Надежда 1“ на улиците, заключени в участъка между ул. „Хан Кубрат“, ул. „Христо Силянов“ и ул. „Възрожденска“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На 04.02.2020 г. от 18:00 ч. в актовата зала на 101. СУ „Бачо Киро“, с адрес: ж.к. „Надежда 1“, ул. „Илинденско въстание“ № 36, ще се състои представяне на схема за: „Въвеждане на еднопосочно движение в ж.к. „Надежда 1“ на улиците, заключени в участъка между ул. „Хан Кубрат“, ул. „Христо Силянов“ и ул. „Възрожденска“.

Писмени становища по предложението могат да се подават до 13.02.2020 г. по реда на чл. 23 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община в деловодството на район „Надежда“ – СО, на ул. „Кирил Дрангов“ № 55 или на официалната електронна поща на района: info@so-nadejda.com. Становища, постъпили след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Допълнителна информация по представената схема за „Въвеждане на еднопосочно движение в ж.к. „Надежда 1“ на улиците, заключени в участъка между ул. „Хан Кубрат“, ул. „Христо Силянов“ и ул. „Възрожденска“, по времето за изготвяне на становищата ще представя инж. Спас Спасов – гл. инж. на район „Надежда“ – СО, в сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, ет. 3, стая 302.

Заключителната дискусия ще се проведе на 19.02.2020 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на сградата на районната администрация на ул. „Кирил Дрангов“ № 55, ет. 3, стая 308.

Приложения:

Заповед № РНД20-РД56-14/20.01.2020 г.

Схема


Протокол от обществено обсъждане от 04.02.2020 г.

27.01.2020