Район „Лозенец“ обявява обществено обсъждане на: Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за парк и градина, по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ, на местност Парк „Борисова градина“, Столична община

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

от 30.12.2021 г.

 

Да се проведе обществено обсъждане на: Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за парк и градина, по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ, на местност Парк „Борисова градина“, Столична община.

Проектът е изработен по възлагане на Столична община от проектантски екип „Ковачев архитекти“ ООД с ръководител проф. арх. Атанас Ковачев.

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РД-09-215/29.12.2021 г. на кмета на район „Лозенец” в дигитална среда (онлайн) на 13.01.2022 г. от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m14e3a439f1c2995b23db5722f8e61028

ще се представи Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за парк и градина, по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ, на местност Парк „Борисова градина“, Столична община.

Проектът за ПУП с графични и текстови материали към него са налични в сградите на районните администрации на адреси: район „Средец“, ул. "Леге" № 6, район „Лозенец“, бул. "Васил Левски" № 2, район „Изгрев“, ул. "Атанас Далчев“ № 12.

Информация за материалите към Проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за парк и градина, по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ, на местност Парк „Борисова градина“ може да бъде намерена на официалната интернет страница на район “Лозенец” –  https://lozenets.eu/

Линк към материалите –  https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/300/#Attachment

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по Проекта за ПУП могат да бъдат депозирани в срок до 04.02.2022 г. в районната администрация или по електронна поща lozenets@sofia.bg.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 17.02.2022 г. от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m0c4e2f521a8fc2a6f4c75d99edadb2ec

Заповед № РД-09-215/29.12.2021 г. на кмета на район Лозенец

30.12.2021