Район „Лозенец“ обявява обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план – ИПРЗ и РУП за нов УПИ III-1589 „за ЖС“, кв. 8а, и нов УПИ I „за озеленяване“ в нов кв. 8б, м. „Драгалевска спирка“, район „Лозенец“

ОБЯВЛЕНИЕ

    ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

На проект за Подробен устройствен план – ИПРЗ и РУП за нов УПИ III-1589 „за ЖС“, кв. 8а, и нов УПИ I „за озеленяване“ в нов кв. 8б, м. „Драгалевска спирка“, район „Лозенец“, на 03.04.2019 г. от 18.00 часа в Народно читалище „Пенчо П. Славейков 1921“, бул. „Черни връх“ № 35.

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РД-09-045/18.03.2019 г. на кмета на район „Лозенец“ на 03.04.2019 г. от 18.00 часа в сградата на Народно читалище „Пенчо П. Славейков 1921“, бул. „Черни връх“ № 35 ще бъде представен проект за Подробен устройствен план – ИПРЗ и РУП за нов УПИ III-1589 „за ЖС“, кв. 8а, и нов УПИ I „за озеленяване“ в нов кв. 8б, м. „Драгалевска спирка“, район „Лозенец“.

Проектът с графичните материали към него са налични в сградата на районната администрация на район „Лозенец“ –СО, с административен  адрес: бул. „Васил Левски“ № 2,  стая № 37, вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч. След представянето на проекта писмени мнения, становища и предложения по проекта могат да се депозират в срок до 11.04.2019 г. включително в деловодството на район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2 или по електронната поща signali@lozenets-sofia.org , като се адресират до Кмета на район „Лозенец“.  
 

Становища, постъпили след 11.04.2019 г., няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане на 18.04.2019 г. от 18.00 часа в сградата на Народно читалище „Пенчо П. Славейков 1921“, бул. „Черни връх“ № 35 ще се проведе заключителна дискусия.


Заповед № РД-09-045/18.03.2019 г.

26.03.2019