Район "Лозенец" обявява обществено обсъждане на проект за одобряване на ПУП – ИПР за корекция на река и озеленяване, източно от кв. 41, кв. 94 и кв. 95, м. “Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV част“ по плана на гр. София

Район "Лозенец" обявява обществено обсъждане на проект за одобряване на ПУП – ИПР за корекция на река и озеленяване, източно от кв. 41, кв. 94 и кв. 95, м. “Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV част“ по плана на гр. София, р-н „Лозенец“ – CO и план-схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Канализация“.

Заповед № РД09-189/22.10.2021 г. на кмета на район „Лозенец“

Приложения:

  1. Изменение на план за регулация
  2. Документи по обсъждане
  3. План-схема "Канализация"
  4. Приложение 1
25.10.2021